EU Projects

INNOVATSIOONIOSAKU TOETUS

Nordic Concept 2013 tooteseeria arenduse algetappi ajavahemikul aprillist juunini 2013.a. toetas Euroopa Regionaalarengu Fond läbi Innovatsiooniosaku meetme.

NORDIC HOUSES DISAINIAUDIT JA KOMMUNIKATSIOONIVAHENDITE DISAIN

Perioodil 14. jaanuar kuni 30. mai 2013. a viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi disaininõustamise projekt "Nordic Houses Disainiaudit ja kommunikatsioonivahendite disain" Nordic Houses OÜs. Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.

NH PROJECT OÜ KASVUTOETUS

14. veebruarist 2012. a 31.detsembrini 2012. a aitas NH Project OÜ-l põhivara ja rakendustarkvara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm.

ARENDUSTÖÖTAJA KAASAMISE TOETUS

Nordic Houses OÜ on saanud EAS arendustöötaja kaasamise toetust ajavahemikus 29.10.2010 - 26.10.2011.

KAUBAMÄRGI REGISTREERIMINE

Koos Euroopa Liidu Regionaalarengu fondi toetusega registreeritakse Nordic Housese kaubamärgid: Nordic Houses, Nordic Lifestyles ja Buen Gruppen.