Meist

Teotahe

Nordic Houses põhitegevuseks on puitkarkassmajade projekteerimine, tootmine ja logistika. 20 tegevusaasta jooksul on meist kasvanud ettevõtete grupp, mille eesmärgiks on läbi kogu väärtusahela luua elurõõmu pakkuvat kodu. Meie põhilisteks klientideks on edasimüüjad, arendajad ja ehitusfirmad Põhjamaades. Eestis me oma tooteid ja teenuseid praegu ei paku.

Grupi ettevõtted on Nordic Houses KT OÜ Eestis ja Buen Gruppen AS Norras. Buen Gruppen AS koosndab enda alla Norra edasimüüjad ning turundab Norras Buen mägimajade brändi. Buen Gruppeni nime all tegutsevad 9 edasimüüjat, neist 1 ka Rootsi turul.

Kompass


Eesti päritolu maailmakuulus arhitekt Louis Isadore Kahn on öelnud: “Ärge ehitage hooneid, kujundage elamise viisi.” Nii usume ka meie, et hoone on abinõu, eesmärk on see kasu, mida inimesed hoonetest saavad – elurõõm elamisest. Just seepärast ongi meie ülimaks eesmärgiks edendada elurõõmu pakkuvat elamise viisi oma kodus.

Me usume:

 • Põhjamaade innovaatilistesse tehnoloogiatesse

 • Põhjamaisesse loodusesse, mis pakub parimat materjali

 • Põhjamaisesse esteetikasse.

Me vormime puidust ehitisi

Meie ülesandeks on vormida arhitekti poolt sisendiks antud visioonid reaalseteks puithooneteks. Oma rolli täites on meile tähtsad järgmised põhimõtted:

 • Võtame INITSIATIIVI - Nordic Houses väljakutse on juhtida väärtuse loomist kogu väärtusahelat läbivalt. Selle eelduseks on initsiatiivi võtmine ja väärtusahela koostöömustri kokkuleppimise korraldamine.

 • Julgeme TEIST MOODI MÕTELDA - Juba ammu ei piisa puitmajaehituses sellest, et olla parim puusepp. Edu tagab maailma muutustega kaasaminemine ja veelgi enam, nende muutuste esilekutsumine.

 • Meie peale võib KINDEL OLLA - Lubaduste täitmine ja kokkulepetest kinnipidamine on meile tähtsad. Selleks, et saaksime oma rolli täita, peame olema täpsed, usaldusväärsed ja sõnapidajad.

Brändi kontseptsioon

Kaasaegsete tehnoloogiate, standardiseeritud lahenduste ja vastutustundliku suhtumise abil pakume oma klientidele: 

„Rohkem aega elada“.

Logo lugu

Nordic Houses logo on loodud mõeldes väga põhjalikult meie päritolule, tegevustele ja väärtustele. Logo kujus on näha mitu erinevat sõnumit, mida soovime edastada ja esindada:

 • Luige kujutis muistsetes Norra graniitjoonistes, Põhjala veelind

 • Tehnoloogia, haljad tööriistad töötlemas naturaalset, kvaliteetset puitu

 • Maja katus korstnaga, kodu katus

 • N-nord, kompassinõela teravik, Põhjala mägine maastik


Kuidas kõik algas

“Head ideed saavad teoks” - See uskumus on Argo Sauli toetanud tema teekonnal ühe puitmaju tootva ettevõtte edule. Argo ja puitmajade lugu algas aastal 1997, kui ta alustas oma töökarjääri Norras. Olles tegev müügi- ja konsultatsioonisektoris, märkas Argo kui populaarsed on fjordide kodumaal keskkonnasõbralikud puitmajad. Viis aastat hiljem kohtus Argo Norras vabaajamajade grand-old man’ i, Asbjørn Bueniga, kelle põhiliseks huviks oli Norra ja Eesti puitmajaehituse ressurrsside ühendamine. Kahe mehe algatatud ettevõtmine ja ühine nägemus viisid eduka Norra-Eesti ühisettevõtte loomiseni. Esimene Nordic Houses pre-fab puitmaju valmistav tootmisüksus loodi kõigest 2 nädalat peale meeste kohtumist. Üks hea idee oli tõeks saanud. Esimene leping Argo ja Asbjorni vahel sõlmiti salvrätikul.

Nordic Houses sertifikaadid

ETA (European Technical Approval) sertifikaat - ETA -11/0205. Sertifikaadi on väljastanud Põhjamaade suurim iseseisev tööstus- ja tehniliste uuringute instituut SINTEF (Selskapet for Industriell og Teknisk Forskning ved Norges tekniske høgskole). SINTEF sertifitseeritud tooted vastavad Euroopas kehtivatele tehnilistele nõuetele ja tagavad kliendile sertifitseeritud ettevõtte usaldusväärsuse.

ISO - DNV Certification’ i poolt omistatud ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifikaadid kehtivad järgmistes valdkondades: projekteerimine, tootmine, müük ja puitkarkassmajade paigaldus.


  Koostöö

  Üks meie ettevõtte väärtusi on head ja usaldusväärsed koostööpartnerid, tänu kellele igapäevane töötegemine sujub ladusalt ja edukalt. Pöörame tähelepanu sellele, et tarnitav materjal ning teenused oleksid kvaliteetsed, sest ainult niimoodi valmivad vastutustundlikult ja kvaliteetselt toodetud keskkonnasõbralikud puitmajad.

  Meie edule aitavad igapäevaselt kaasa head koostööpartnerid:


     
     
     
    
    
       Otsime partnereid järgmistele siht-turgudele: Soome, Norra, Rootsi.

  Peamised ootused B2B partnerile:

  • äriühingu registreeringu olemasolu;
  • kohalikul turul valitseva(te) keel(t)e oskus ja piisav inglise keele oskus;
  • valmisolek teha pikaajalist koostööd;
  • vastava turu ehitusalase oskusteabe olemasolu;
  • piirkonnas kehtivate ehitusalaste õigusaktide tundmine;
  • klienditeeninduse ja projektijuhtimise kogemused;
  • impordi/ekspordiga seotud õigusaktide tundmine;
  • usaldusväärsus.

  Vastutustunne

  Vastutustundlik ettevõtlus on käitumisviis, mille kohaselt ettevõte arvestab oma igapäevastes tegevustes ja suhetes vabatahtlikult ümbritseva keskkonnaga, suhtub lugupidamise ja hoolivusega nii töötajatesse, klientidesse, turukeskkonda kui ka loodusesse ja abivajajatesse. Vastutustundlik ettevõte on ise huvitatud oma sotsiaalse- ja keskkonnamõju hindamisest. Tegelikult saadab vastutustundlik ettevõtlus meid igapäevaselt igal sammul, sest see on mõtteviis, mitte ainult kindlad reguleeritud tegevused.

  Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum korraldab Eesti kõige põhjalikumat ettevõtete vastutustundlikkuse-alast hindamist, Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksit, premeerides edukamaid kuld-, hõbe- ja pronkstaseme märgistega. 

  2019. Aastal sai Nordic Houses kolmandat aastat järjest Vastutustundliku Ettevõtluse kuldmärgise, mille üle oleme väga uhked.

  Oleme ka Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liige.

  Meie visioon on olla regiooni vastutustundlikum puitmajatarnija.

  Vastutustundlikkus tähendab meie jaoks eelkõige 3 asja.

  1. kvaliteetsete puitmajade tootmine (kaua kestvad, keskkonda ja tervist säästvad) 

  2. ausameelne juhtimine

  3. inimeste heaolust hoolimine (töötajate, klientide ja laiema kogukonna tervis ja areng)

  Oleme osa ka üleilmsest arengust, järgides oma põhimõtteid panustame aktiivelt ka kümne ÜRO kestliku arengu eesmärgi täitmisesse:

  Väärtusahel ja valmis majad

  Me toodame puidust, mis on tugev ja energiasäästlik materjal, võimaldab luua tervisliku, turvalise ja keskkonnasõbraliku elukeskkonna. Hindame jätkusuutlikku metsamajandust,  kasutame puitu, teisi ressursse ja energiat säästlikult. Väldime saastamist ning järgime taaskasutuse ja ringmajanduse põhimõtteid. Ootame sama ka oma koostööpartneritelt kogu väärtusahela ulatuses – alates materjalist kuni majade paigalduseni. Meie tooted on kvaliteetsed, ohutud, energiatõhusad ning kestavad kaua. Puidu kasutamine ehitusmaterjalina vähendab CO2 teket ja on kasuks kliimamuutuste vastases tegevuses.

  Juhtimine

  Vastutustunne algab mõtteviisist ja põhimõtetest otsustamisel. Oleme ausa, eetilise ja läbipaistva juhtimiskultuuriga, uuendusmeelsed ja kliendikesksed. Pingutame tootlikkuse  ja lisandväärtuse suurendamiseks. See kõik tagab meie ettevõtte elujõulisuse ning aitab  luua püsivaid ning väärtuslikke töökohti kogukonnas, kus tegutseme.

  Töötajad

  Töötajate tervis ja ohutus on meile esmatähtsad. Panustame meeldiva ja elurõõmsa sisekliima ning avatud ja pidevat arengut toetava kultuuri loomisesse. Tahame olla atraktiivne ja stabiilne tööandja kohalikus kogukonnas.

  Täiendav panus

  Panustame aktiivselt kohaliku kogukonna arengusse. Aitame eeskuju ja eestkõnelejana kaasa jätkusuutlikkuse, keskkonnahoiu ja kliimamuutuste teemal puidusektoris ja laiemalt. Panustame algatustesse, mis avaldavad positiivset mõju meid ümbritsevale ning on seotud keskkonna- ja loodussõbralikkusega ning harituse ja arenguga.


  Üks viis meie jaoks aktiivselt elukeskkonna jätkusuutlikku arengusse panustada, on teostada sotsiaalseid ja keskkonnasäästlikke tegevusi. Valime projektid vastavalt sellele, mis avaldavad positiivset mõju meid ümbritsevale ning toetavad arengut, haritust ja silmaringi laiendamist. "Ole ise see muutus, mida soovid maailmas näha." /Mahatma Gandhi/

  Allpool mõned näited sellest, mis meile korda on läinud.

  Keskkond

  Me hoolime meid ümbritsevast keskkonnast. See ei ole meie jaoks abstraktne "sõnakõlks" vaid konkreetne tegevus - tõestuseks fakt, et Nordic Housesele on DNV GL poolt omistatud ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimise sertifikaat, millised põhimõtted läbivad ettevõtte kõiki protsesse ja tegevusi.

  Me mõistame puitmaja tegelikku väärtust ja töötame selle nimel, et neid teadmisi ka teistele edasi anda.

  Puitkarkassmajad on elamuehituse tänane ja homne tee. Nii ökoloogiliselt kui ehitusmaksumuselt tagavad puitkarkassmajad vastupidava, keskkonnasõbraliku ja kvaliteetse kodu põlvkondadele.

  Puit on tugev, energiasäästlik materjal, mis loob sooja, tervisliku, turvalise ja ökonoomse elukeskkonna. Puidu kasutamine ehitusmaterjalina garanteerib madala süsinikujalajäljega hoone, mis CO2 tekitamise asemel salvestab süsinikku.

  Puitkarkassil majade tootmine ei vii metsade kadumiseni. Otse vastupidi, FSC ja PEFC sertifitseeritud tarnijad tagavad metsade säästva ning jätkusuutliku majandamise tänu millele istutatakse Eestis rohkem puid, kui neid maha võetakse.

  Puitkonstruktsioonide eeliseks on kontrollitud siseruumides tootmine, mis kaitseb hoonet välitingimuste eest ning kogu tootmisahel on pideva jälgimise all. Seeläbi maandatakse risk niiskuskahjustuste tekkimiseks ja suureneb projekti kvaliteet.

  Puitkarkassmajad on sama vastupidavad, kui juba ennast tõestanud vanad palkmajad, mille hulgas on ka siin põhjamaal üle 100a vanuseid hooned. Lisaks kui võrrelda tehases toodetud puitkarkassmaja tänapäevaste ehitusmeetoditega, on ehitise kvaliteet ja lihtsus oluliselt suuremad ning keskkonnamõju väiksem.

  Eesti puitmajatootjad on juba ammu tõestanud, et kolme põrsakese muinasjutt tuleb ümber kirjutada, sest puitmajas ollakse kaitstud ka kurja hundi ja suurte tuulte eest.

  Nordic Houses Keskkonnapoliitika

  Nordic Houses KT OÜ on ümbritseva keskkonna kaitsmisega seotud nii läbi meie enda tegevuste kui ka läbi koostööpartnerite. Suhtume vastutustundlikult keskkonda, ennetame saastamist ja väldime raiskamist, meie tegevus on vastavuses kehtestatud õigusaktide nõuetega.

  Nendest põhimõtetest lähtuvalt pöörame tähelepanu järgmistele tegevustele:

  • Raiskamise ja halbade harjumuste vähendamine, efektiivsusvõimaluste leidmine

  • Materjalide ja ressursside juhtimise parendamine, taaskasutuse võimaluste leidmine

  • Vastutustundlik suhtumine keskkonda on oluline osa meie mõtteviisist ja tegevusest nii ettevõttesiseselt kui koostööpartneritega suheldes

  • Juhime riske regulaarse analüüsi, teavituse ja suhtluse kaudu

  • Hoolime töötajate heaolust, koolitame ja teavitame töötajaid nende töövaldkonnaga seotud vastutusest ja keskkonnamõjust (keskkonnateadlikkuse arendamine)

  • Oleme keskkonnaküsimustes eeskujuks oma klientidele ja partneritele

  • Oleme vastutustundlik ettevõte, lõimides majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme loomulikult ja vabatahtlikult igapäevategevusse, juhtimisse ja äristrateegiasse

  • Omame keskkonnaküsimustes ka globaalsemat vaadet ning huvi (SDG-d)

  • Traditsioonid:

   • Puude istutamine

   • Jõulumatk looduses

   • Keskkonnasõbralikud firmakingitused (sh kohaliku käsitöö ja kultuuri toetamine)

  Samal ajal keskendume jätkuvalt oma põhitegevusele, et meie kliendid saaksid vaid parima teenuse ja kokkulepitud kvaliteediga toote. Me oleme kursis regulatiivsete ja seaduslike nõudmistega, eesmärgiga kaitsta meid ümbritsevat keskkonda maksimaalselt ning hoiame ära keskkonna saastamist.

  Keskkonnapoliitika kohustab ettevõtet pidevalt töötama keskkonnamõjude vähendamise nimel.


  Ettevõte on välja selgitanud keskkonnaalased aspektid ja määratlenud nende mõju. Ettevõtte jaoks olulised keskkonnaalased aspektid on:

  • Töötajate areng läbi erinevate sise- ja väliskoolituste

  • Töötajate, klientide ja laiema kogukonna tervis

  • Ohutus tööterritooriumil ja töökeskkonnas

  • Jäätmete tekke vähendamine, jäätmete sorteerimine ja ohtlike jäätmete eraldi käitlemine

  • Hädaolukorrad ja nendeks valmisolek

  • Energia säästmine

  Keskkonnaalased mõõdikud/indikaatorid:

  • elektrienergia

  • ohtlikud jäätmed (sh immutatud puit)

  • tootmisjäägid

  • kütusekulu


  Panus kogukonda

  Nordic Houses heategevusprojektid on enamasti seotud keskkonna- ja loodusesõbralikkusega üldharivas kontekstis.

  Nordic Houses Kiiu Discgolf park

  Meil on hea meel pakkuda kogukonnale ja kõigile huvilistele võimalust kasutada oma vaba aega maksimaalselt ja veeta see vabas õhus mängides discgolfi. Oleme panustanud discgolf pargi arendusse ja edenemisse,


  Kestliku arengu eesmärgid

  Viisime koos Sustinere inspireeriva meeskonnaga läbi projekti, mille käigus tahtsime oma igapäevase äritegevuse ja selle mõju ühiskonnas mõtestada lahti ülemaailmsete kestliku arengu eesmärkide (Sustainable Development Goals) raames.
  Tänaseks oleme analüüsinud ja kaardistanud fookusteemad, kus saame veelgi teadlikumalt ja vastutustundlikumalt ühiskonna arengusse omapoolse panuse anda. Valisime enda jaoks välja 7+4 olulisemat kestliku arengu eesmärki.


  Puitmajatootjana on meie jaoks oluline metsade jätkusuutlikus, säästev tootmine, energiasäästlikkus ning nii kogukondlik kui üleilmne koostöö.
  Kaasasime analüüsi protsessi ka meie põhiliste huvigruppide esindajad, uurisime, kuidas saab Nordic Houses oma koostööpartnerite ja klientidega ühiselt panustada. Ümarlaual osalesid meie suurimad kliendid, materjalitarnijad, logistikapartner, KOV’i esindaja, haridusasutuste ja erialaliitude esindajad ning kogukonna esindaja.
  Oleme kindlad, et need teemad kõnetavad meie häid koostööpartnereid.
  Tahame seada oma edaspidiseid sihte selliselt, et see looks väärtust nii meie ettevõttele kui ka ettevõtte tegevusega seotud välistele huvigruppidele laiemalt.
  Vaata videot projekti lõpuüritusest siit.

  Nordic Houses kinkis Kuusalu lasteaiale õuesõppe paviljoni

  Kuu­sa­lu val­la­va­lit­suse ja Nor­dic Hou­sese koos­töö­s valmis õue­sõppe pa­vil­jo­ni, mis on ka lasteaiale vabaõhulava eest. Pa­vil­jo­ni kõr­gus on 3,3 meet­rit, pin­da­la 7×6 meet­rit, li­saks 2 meet­rit et­te­poo­le ula­tuv ast­me­te­ga la­va. Pea­le las­teaia­rüh­ma­de õue­tun­di­de on seal või­ma­lik ha­ka­ta kor­ral­da­ma va­baõ­hu­pi­du­sid, kont­ser­te ja eten­du­si. Lisaks ai­tame pa­vil­jo­ni hool­da­da. Las­teaia­le ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le kinkisime ka pui­dust lil­le­kas­tid koos lil­le­de­ga. Kõik olid rõõmsad!


  Linnupesakastid igasse Eestimaa nurka

  2014. aastal valmistasime koostöös Tallinna Linnuklubiga linnupesakastid erinevatele lindudele vastavalt nende vajadustele ja eripäradele. Pesakaste valmistame selleks, et lindudel oleks võimalik pesitseda ka meie lähedal parkides ja metsades, kus puistute hoolduse tagajärjel enam looduslikke vanu ja õõnsustega puid ei leidu. Pesakastide paigaldamisel aitasid kaasa Eesti koolilapsed.

  2015. aasta novembrist 2016. aasta maini käisid Eesti Ornitoloogiaühingu juhendajad mööda lasteaedu ning tutvustasid lastele talviseid ja suviseid aialinde ja nende abistamise võimalusi. Talvel vaadeldi toidumaja juures tegutsevaid linde, kevadel valmistati pesakast ja uuriti lasteaia ümbruse linnuelu. Üheksas maakonnas osales kokku 39 lasteaeda 57 rühmaga. Õppeprogrammidest sai osa vähemalt 1089 last ja 148 õpeta jat ja teisi täiskasvanuid. Ettevõtmist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus, pesakastid valmistas Nordic Houses.


  Istutame puid

  7. mail 2016 korraldasime metsaistutamise talgud, mille raames istutasime Eesti noorte hariduse toetuseks 3000 männipuud. Meie töökas tiim koos MTÜ'ga Hea Tahte Koda, kelle liikmeteks on aktiivsed rahvusvahelise noorteorganisatsiooni Up with People Eesti vilistlased, on ellu kutsunud projekti, mille raames pakutakse avalikkusele võimalust puid ostes (http://will.ee) toetada Eesti noorte osalemist unikaalses rahvusvahelises noorteprogrammis Up with People. Oma tegevuses toetab ja edendab UWP muuhulgas ka keskkonnasõbralikku ja jätkusuutlikku eluviisi globaalses võtmes, kuna programmis on läbi aegade osalenud noori 100’st erinevast riigist. Eesti on metsariik. RMK esindaja Ulvar Kaubi kommenteeris tegusat päeva järgmiselt: “Kõik olid väga tublid ja sitked. Kui töö oli poole peale jõudnud arvasin, et palav ilm kurnab ja kõhud lähevad tühjaks enne kui lank saab valmis. Tegelikult jätkus energiat kõigi 3000 paljasjuurse männitaime istutamiseks ja planeeritud töö sai valmis. Metsaistutamine teeb inimesed õnnelikuks – see paistis kõigi nägudelt selgelt välja. Selle Raplamaal Hageri lähedal asuva langi sümbolväärtust tõstab teadmine, et see aitab MTÜ Hea Tahte Koda eestvõttel kaasa noorte hariduse toetamisele. Metsa uuendamine ja uute taimede istutamine on RMK oluline tegevussuund. Metsa säästlikuks majandamiseks peab selle eest aastakümnete jooksul hoolt kandma. Sel kevadel istutatakse riigimetsa ligi 20 miljonit puud. RMK hooldab kõiki uuendatud alasid ja kasvatab välja uue metsapõlve.“

  Hea Tahte Koda ja Nordic Houses tänavad omalt poolt suurepäraseid juhendajaid ja metsatarkuste jagajaid, RMK edela regiooni metsakasvatusjuht Priit Kõresaart ja RMK Raplamaa metskonna metsnik-metsakorraldajat Kadri Rütmanni. Hea Tahte Koda ja Nordic Houses loodavad, et väikesest metsaistutamise päevast saab pikaajaline traditsioon toetamaks tublisid Eestimaa noori nende silmaringi ja maailma avardamisel.

  Linnuvaatlustorn Vihasool

  Kuusalu valda Vihasoo rannaniidule on kerkimas linnuvaatlustorn, mis tuleb 7 meetri kõrgune. Esialgu oli kavas teha 3 meetrine, kuid otsustati kõrgema kasuks, et näeks Eru lahe loosaari paremini, rääkis Eru Lahe Rannarahva Seltsi juht Linda Metsaorg nurgakivi panekul, 6. juulil, 2016.a. „Mul on väga hea meel, et Kuusalu vallas on selline abivalmis firma nagu puitmajade valmistaja Nordic Houses, kes tuli meid toetama, rahastab Vihasoo linnutorni ehitust ning aitab selle ka ära teha,“ kiitis ta. Linnuvaatlustorni loole jätk siis, kui torn on juba valminud.

  Toetame kultuuri

  Estonian Golf & Country Club' is Jõelähtmel toimus suveteatri etendus "Salamander". Meie omaltpoolt pakkusime suvise kultuuriealmuse teostumiseks teatrimaja koos terrassiga, et rahval oleks kuhu suvel kultuuri nautima tulla. Etendus oli edukas, seda tõdes oma silmaga ka meie ettevõtlik seltskond.

  Toetame rahvaüritusi

  2018. ja 2019. aasta jaanuaris toimus liikumisharjumust edendav sõjaajalugu tutvustav kogupere sündmus Ekströmi marss. Päeva jooksul toimus 3 eri pikkuse matkarajaga (7km, 17km, 30km) ühismatka ning kogu päeva vältel toimus Kolga mõisas ja Nordic Houses KT tootmisüksuses kultuuri- ja ajaviiteprogramm.

  Nordic Houses majatehases toimus puutöö õpituba, kus huvilised saavad juhendajate kaasabil meisterdada linnupesakaste, mis kevadel koos Kuusalu lasteaialastega üles pannakse. Sai kogeda ka Nordic COMPACT majamudeli virtuaaltuuri ja lähemalt tutvuda majamaketiga.

  Suurepärane võimalus oli ka tutvuda kohapeal uue Männivälja elamurajooniga, kuhu 16-aastase kogemusega puitmajatootja pakub täislahendust – kvaliteesed ja kaasaegsed tehasemajad Lahemaa looduskaunis keskkonnas.

  Sündmus tugineb kodanikualgatusele, vabatahtlike tööle ning toatajate abile.


  Elurõõm

  Hea ettevõte hoolib oma töötajatest igal ajal, mitte ainult siis, kui nad kontorilaua taga või tootmises tööd teevad. Meil on nii, et kui töö saab tehtud, siis on vahel tore koos ka muudmoodi aeg maha võtta.

  Organisatsiooni sisekliima mõõtmiseks hinnatakse reeglina töötajate rahulolu. Õnnelik ja rahulolev töötaja teeb tööd efektiivsemalt ja pühendunumalt, see on läbi erinevate uuringute ammu tõestatud fakt. Iseasi, kas ja kuidas iga ettevõte oma töötajatesse panustab. Rahulolev töötaja on tähtis ka ettevõtte maine seisukohalt. Rõõmsad töötajad teevad paremini meeskonnatööd ja ettevõtte sisekliima on meeldiv. Ühisüritused teevad tuju heaks ja annavad kõneainet ka mitu kuud hiljem.

  Õueõdang 2022

  Nordic Houses tähistas ettevõtte 20. tegevusaasta täitumist koos oma heade koostööpartnerite ja sõpradega. Sündmustesari Tehasemaja õueõdang sai alguse 2021. aastal.
  Muusikat tegid Rita Ray Duo ja DJ Kristjan Roosileht.
  Cateringi pakkus Kolu kõrts ja Butterlfy Cocktail.
  Sündmuse jäädvustas Catherine Kõrtsmik.

  Eesti Ettevõtete Suvepäevad 2017  

  2017. aasta augustis toimus Eesti Ettevõtete ühine suvepäev, kus oli palju meelelahutust, huvitavaid tegevustubasid ning sporti.

  Nordic Houses 10


  Tähtpäevad on alati väärt meelespidamist. Ja seda eriti, kui tegemist on väikest viisi juubeliga.


  Motivatsioonipäev Raudsillal


  Üks meeleolukas päev parimas seltskonnas, ühendades asjalikud ajurünnakud lõbusate tegevustega.


  Uue kontori sisseõnnistamine


  Norra iseseisvuspäev Eesti võtmes

  Ettevõtte protsesside parendusideede genereerimine esmalt teoorias ning seejärel praktikas, mille väljundiks olid loovad lahendused läbi Fotojahi. Siinkohal parimad palad!


  Teater tuli loodusesse!


  EGCC Golfiklubis Jõelähtmel sai suvel teatrit! Ja seda meie Nordic Compact majamoodulis. Käisime oma seltskonnaga ka soojal suveõhtul kultuuri nautimas!


  Meie vahvaid ettevõtmisi erinevatest tähtpäevadest.

  Meedias

  Kui oled tegus, siis oled ka pildis.

  Mõningaid väljavõtteid ettevõtte kajastamisest meedias.


  Uudised

  MTÜ Puiduklubi kingib Eestile kaasaegse muuseumimaja Eesti Vabaõhumuuseumisse

  MTÜ Puiduklubi kingib Eestile kaasaegse muuseumimaja Eesti Vabaõhumuuseumisse

  22 augustil sõlmiti vabaõhumuuseumis pidulikult koostööleping. Puiduklubi MTÜ teeb juubeliaasta raames kingituse Eesti Vabariigile, püstitades Eesti Vabaõhumuuseumisse kaasaegse puitmaja näidise. Museaaliks kingitav hoone hakkab täiendama vabaõhumuuseumi kaalukat maa-arhitektuuri kollektsiooni tutvustades Eesti kaasaegset puitmaja arhitektuuri. Nagu paljud teisedki vabaõhumuuseumi museaalhooned saab seegi aktiivsesse kasutusse. Paiknedes piletivabal alal kliendiparkla kõrval hakkab hoones tööle puitehituse kompetentsikeskus, kus osa saab nõustamistest ja koolitustest ning asub puitmajasektori näituseala-showroom. Vabaõhumuuseumi uus museaalhoone on Aasta Tehasemaja 2015 konkursi võidutöö, enam kui senise 100 konkurssitöö seast valitud Eesti arhitektibüroo Trilog Studio OÜ loodud Nordic COMPACT majakontseptsioon. 

  Puiduklubi MTÜ juhatuse esimehe Argo Sauli sõnul on tehases toodetav puitmaja tänase Eesti üks edulugu ning suur ekspordiartikkel. ,,Saame uhkusega tõdeda, et Eesti on alates 2010. aastast Euroopa suurim puitmajade eksportöör, kus üle 90% sektori toodangust läheb välisturgudele. Oluline on antud valdkonda ka kodumaal laiemalt teadvustada, väärtustada ja tutvustada. Seda eesmärki hakkabki teenima Eesti Vabaõhumuuseumisse rajatav kompetentsikeskus, mis saab sündida vaid tänu paljude sektoris tegutsevate ettevõtete ja organisatsioonide heale koostööle ning panusele. Tänu loodavale kompetentsikeskusele saavad tänapäevase puitmajaehitusega lähemalt tutvuda nii kaasmaalased kui väliskülalised" sõnas Saul.


  SA Eesti Vabaõhumuuseumi juhatuse liikme Merike Langi sõnul astutakse kaasaegse tehasemaja püstitamisega esimene samm uues kontseptsionaalses suunas eksponeerida muuseumis 21. sajandit. “Näidismaja on arhitektuurne tervik, mis kajastab tänapäevaseid tehnoloogiaid ja materjale ning järgib keskkonnasäästliku hoone ehitamise põhimõtteid. Miks mitte eksponeerida 21. sajandi alguse arhitektuuri juba praegu, mitte oodata 50-100 aastat. Samuti haakub valmiva eksponaadiga seotud kompetentsikeskuse tegevus väga hästi muuseumi enda sisuliste tegevuseesmärkidega”, teatas Lang. „Tähelepanuväärne on ka see, et uus museaalhoone tuleb vabaõhumuuseumi kogusse Puiduklubi MTÜ kingitusena. See on Eesti kultuuri jaoks aastategu“, lisas Lang rõõmuga.

  Museaalhoone valmimise aeg on planeeritud 2019. aasta esimesse poolde. Kaasaegset, ratsionaalset ja praktilist töökeskkonda ühendavas majas hakkavad külastajatega tööle Eesti Vabaõhumuuseumi Maaarhitektuuri keskus, Eesti Puitmajaliit, Puiduklubi MTÜ ja Tehasemaja OÜ. Kindlasti saab olema huvipakkuv koolitusalaks mõeldav õuesõppepaviljon ja innovaatiline puitmajasektorit tutvustav showroom, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi EASi meetme "Ettevõtete ekspordi kasvu toetavate teenuste projektikonkurss“.

  Esialgu sõlmitakse koostöökokkulepe museaalhoones paikneva kompetentsikeskuse tööks 15 aastaks. Lepingut saab aga pikendada, kui kompetentsikeskuse projekt pälvib suurt avalikkuse huvi.

  Hoone valmib 2019. aasta juunikuuks.


  Helilõik Kuku raadio intervjuust Merike Langiga projektist.

  Kanal2 Reporteri uudislõik.


  Lisainfo:
  Tanel Veeremaa
  SA Eesti Vabaõhumuuseum
  Tel. 654 9100
  tanel.veeremaa@evm.ee


  Argo Saul
  Puiduklubi MTÜ
  Tel. 507 6680
  argo@houses.ee

  Kultuurisõber 2018 tiitel


  Kultuuriminister Indrek Saar tunnustas 15.01.2109 ettevõtteid ja eraisikuid, kes toetasid ulatusliku mõjuga kultuurivaldkonda möödunud 2018. aasta jooksul.

  On hea meel, et oleme koos teiste heade puitmajatootjatega pälvinud oma algatusega tunnustust - MTÜ Puiduklubi sai eile "Kultuurisõber 2018" tiitli.  

   Tunnustuse saime ühiselt Eesti Vabaõhumuuseumisse rajatava puitehituse kompetentsikeskuse projekti algatuse eest.  Nordic Houses investeerib Kiiu discgolfi parki 50 000 eurot

  Nordic Houses KT OÜ ja Kiiu DiscGolf MTÜ sõlmisid 01.05.2018 koostöölepingu, mille ühiseks eesmärgiks on Kuusalu valla sportimise ja vabaajaveetmise võimaluste laiendamine ning inimeste toomine loodusesse aktiivselt aega veetma. 

  Kiiu DiscGolf Park hakkab kandma nime Nordic Houses Discgolf Park. Koostöö tulemusel rajab Nordic Houses parki 19 teisaldatavat katusealust iga rajapunkti algusesse, kus mängijatel on võimalus saada peavarju, pisut jalga puhata ning omavahel rohkem suhelda. Igas punktis asuv katusealune on teisest erinev ning näitab Nordic Houses toote- ja disainivalikuid. Esimesed katusealused püstitatakse juba mai alguses enne pargi ametlikku suvehooaja algust. Lisaks saab park kuivkäimlad, korrastatakse peahoone ja viiakse läbi muid töid. Kogu investeering on suurusjärgus 50 000 eurot. Nordic Houses on kaasanud projekti ka oma head koostöö partnerid Akzo Nobel Baltics AS, ESSVE, Senco, Raitwood jt. Samuti jätkub pargi varasem koostöö olemasolevate partneritega nagu MMT Production, SR Veod, Promostar, Saku.

   

  Nordic Houses tegevjuht Argo Saul: “Oleme aastaid panustanud oma koduvallas Kuusalus erinevatesse projektidesse, luues elurõõmu paljudele. Discgolf on Eestis kiirelt arenev ala ja sobib ideaalselt meie ettevõtte iseloomu ning väärtustega. Kohaliku ettevõttena on meil rõõm anda ka oma panus perspektiivika spordiala arengule ning koostöös luua paremaid võimalusi aktiivselt looduses aega sisustada.’’

  ,,Nordic Houses on tuntud ja usaldusväärne ettevõte. Koostöös viime kindlasti discgolfi mägimise võimalused uuele tasemel, tuues parki rohkem juurde mängijad nii lähedalt kui kaugemalt, samuti pikeneb suure tõenäosusega ka mängijate pargis veedetav aeg,’’ lisab discgolfi pargi juhatuse liige Heinar Hurt.

   

  DiscGolf Park on avatud kõikidele igal ajal. Mängu tasu on kõigest sümboolne 2€ mis aitab kaasa pargi korrashoiule. Mängime on oodatud kõik huvilised olenemata vanusest ja füüsilisest ettevalmistusest. Üleriigiliste talgute “Teeme ära!” raames 5. mail toimuvad pargis üldkorrastustööd ja ka siia ootame aktiivset osavõttu. Discgolfi pargi ametliku suvehooaja avame 15. mail, siis juba Nordic Houses Discgolf Park nime all.

   

  Nordic Houses on 16-aastase kogemusega vastutustundlik ettevõte, kelle põhitegevuseks on puitkarkassmajade projekteerimine, tootmine ning ehitus. Ettevõte on varasemalt heategevuskorras püstitanud Kuusalu valda Eru lahe äärde linnuvaatlustorni ja rajanud Jussikese lasteaiale õuesõppe paviljoni, viinud ellu mitmeid teisi väiksemaid kogukonnale suunatud projekte.

   

  Lisainfo:

  Argo Saul

  Tegevjuht

  Nordic Houses KT OÜ

  tel. 6025300

  argo@houses.ee

   

  Heinar Hurt

  Juhatuse liige

  Kiiu DiscGolf MTÜ

  +372 502 7595

  kiiudg@gmail.com