Om oss

Handlingsvilje

Hovedvirksomhetsområdet for Nordic Houses er prosjektering, produksjon og logistikk av bindingsverkshus. I løpet av omtrent 20 år har vi vokst til en gruppe selskaper som har som formål å fremme en livsglad levemåte i hjemmene gjennom hele vår verdikjede. Våre viktigste kunder er forhandlere, eiendomsutviklere og entreprenørselskap i de Skandinaviske land. I dag tilbyr vi ikke våre produkter og tjenester i Estland. I Norge kan du henvende til Buen Gruppen AS.

Følgende selskap inngår i vår gruppe: Nordic Houses KT OÜ i Estland; Buen Gruppen AS, Nurban AS og NH Norge AS i Norge. Buen Gruppen samler forhandlere i Norge og markedsfører merkevaren fjellhytter fra Buen i Norge. Gjennom salgskjede BuenPartner, som er etablert med kontorer over store deler av landet, kan du som kunde finne en lokal partner her.

Kompassverdenskjent arkitekt av estisk opprinnelse Louis Isadore Kahn har sagt: “Ikke bygg bygninger, form levemåte.”. Slik tror også vi at et bygg er et middel, målet er den nytten som mennesker får av et bygg – livsglede. Nettopp derfor er vårt største formål å fremme livsglad levemåte i hjemmene.

Vi har tro på:

 • nordiske nyskapende teknologier;

 • nordisk natur som tilbyr det beste materialet;

 • nordisk estetikk.

Vi former bygninger av trevirke

Vår oppgave er å forme arkitektens visjoner til reelle trebygninger. Når vi oppfyller vår rolle, er følgende prinsipper viktige for oss:

 • Vi tar INITIATIV – utfordringen til Nordic Houses er å lede verdiskapning gjennom hele verdikjeden. Dette forutsetter at vi tar initiativ og avtaler verdikjedens samarbeidsmønster.

 • Vi tør å TENKE ANNERLEDES – Det er lenge siden det var tilstrekkelig å være den beste snekkeren i trehusbygging. Det holder ikke i dag. Det som sikrer suksess er å følge med endringene i verden og bidra mer til å fremkalle disse endringene.

 • Du kan STOLE PÅ OSS – Det å holde løfter og avtaler er viktig for oss. Skal vi kunne oppfylle vår rolle må vi være nøyaktige, pålitelige og holde ord.

Varemerkets konsept

Med moderne teknologi, standardiserte løsninger og ansvarsfull holdning tilbyr vi våre kunder „Mer tid til å leve“.

Logoens historie

Logoen til Nordic Houses er skapt etter grundig tenkning på vår opprinnelse, virksomheter og verdier. I logoens form ser man flere ulike budskap som vi ønsker å formidle og representere:

 • svanebildet på eldgamle norske granitt-tegninger, svanen som vadefugl i Norden;

 • teknologi, grønt verktøy som behandler naturlig trevirke av høy kvalitet;

 • hustak med skorstein, hjemmets tak;

 • N-nord, kompassnålens spiss, fjellrikt landskap i Norden.

Starten

“Gode ideer blir til virkelighet” – denne troen har støttet Argo Saul på hans vei til suksess med selskap som produserer trehus. Argo og historien med trehus startet i 1997 da han begynte å arbeide i Norge. Da han jobbet i salgs- og rådgivningsvirksomhet la han merke til hvor populære miljøvennlige trehus var i fjordenes hjemland. Fem år senere møtte Argo en "grand old man" av fritidshus i Norge, Asbjørn Buen. Hans hovedinteresse var å forene ressursene for trehusbygging i Norge og Estland. Næringsvirksomheten startet av to menn med felles oppfatning førte til etablering av en suksessrikt norsk-estisk selskap. Den første produksjonsenheten til Nordic Houses som produserte prefabrikkerte trehus ble etablert kun to uker etter at de møttes. En god ide var blitt til virkelighet. Den første kontrakten mellom Argo og Asbjørn ble inngått på en serviett.

Sertifikatene til Nordic Houses

ETA-sertifikat (European Technical Approval) - ETA -11/0205. Sertifikatet er blitt utstedt av Nordens største selvstendige forskningsinstitutt for industriell og teknisk forskning SINTEF (Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole). Produkter sertifisert av SINTEF er i samsvar med europeiske tekniske krav og gir kunden sikkerhet med et pålitelig sertifisert selskap.

Selskapet har fått utstedt ISO 9001:2015 sertifikat for kvalitetsledelsessystem og ISO 14001:2015 sertifikat for miljøledelse. Sertifikatene gjelder for følgende produkter og tjenester: prosjektering, produksjon, salg og bygging av trehus.


  Samarbeid

  En av verdiene til vårt selskap er gode og pålitelige samarbeidspartnere. Takket være dem går det daglige arbeidet glatt og suksessrikt. Vi retter oppmerksomhet mot at materialene og tjenestene som leveres er av høy kvalitet siden det kun er slik vi kan lage miljøvennlige trehus av høy kvalitet.

  Gode samarbeidspartnere bidrar daglig til vår suksess:


    
   
     
     
     
   
    
     


  Vi leter etter partnere på følgende markeder: Norge, Sverige, Finland.

  Viktigste forventninger til B2B partnere:

  • registrert som næringsdrivende;

  • kunnskap i språk som benyttes i det lokale markedet og tilstrekkelige engelskkunnskaper;

  • beredskap til langvarig samarbeid;

  • bygningsmessige kunnskaper i sitt marked;

  • kjennskap til områdets bygningslovgivning;

  • erfaring med kundebehandling og prosjektledelse;

  • kjennskap til lovgivning angående import og eksport;

  • pålitelighet.


  Ansvarsfølelse

  Ansvarsfull næringsvirksomhet er en handlemåte der selskapet i sin daglige drift og virksomhet tar frivillig hensyn til omkringliggende miljø, har en ærbødig og omsorgsfull holdning både til de ansatte, kundene, markedet, naturen og de som trenger støtte. Et ansvarsfullt selskap er selv interessert i å få vurdert sin sosiale påvirkning og selskapets miljøpåvirkning. Egentlig følger ansvarsfull næringsvirksomhet oss daglig for hvert skritt vi tar siden det er en tankemåte, ikke bare regulerte handlinger.

  En måte å bidra aktivt til bærekraftig utvikling av miljøet er å drive virksomheten etter de prinsippene og rammebetingelsene som samfunnet legger opp til. Vi velger prosjekter avhengig av om de påvirker vårt miljø positivt og støtter utvikling, utdanning og utvider vår horisont. "Vær selv den endring som du ønsker å se i verden." /Mahatma Gandhi/

  Nedenfor finner du noen eksempler på hva vi har brydd oss om.

  Miljø

  Vi forstår den virkelige verdien av trehus og arbeider for å formidle disse kunnskapene.

  Bindingsverkshus er dagens og fremtidens måte å bygge boliger på. Bindingsverkshus sikrer et motstandsdyktig, miljøvennlig hjem av høy kvalitet for generasjoner både økologisk og med hensyn til byggekostnader.
  Trevirke er et sterkt, energibesparende materiale som skaper et varmt, sunt, sikkert og økonomisk livsmiljø. Bruk av trevirke som bygningsmateriale sikrer et bygg med lavt CO2-fotavtrykk som lagrer karbon i stedet for å danne CO2.
  Produksjon av bindingsverkshus fører ikke til at skoger forsvinner. Tvert imot, leverandører sertifisert av FSC og PEFC sikrer sparsom og bærekraftig skogsdrift og takket være dette plantes det flere trær i Estland enn det hogges.
  Fordelen med trekonstruksjoner er kontrollert produksjon i fabrikklokaler som beskytter bygget mot ytre påvirkninger og hele produksjonskjeden er under kontinuerlig oppfølging. Dermed reduserer man risiko for at det kan oppstå fuktskader og øker prosjektets kvalitet.
  Bindingsverkshus er like motstandsdyktige som tømmerhus som allerede har bevist sin lange levetid siden det blant tømmerhusene også her i Norden finnes bygg som er over 100 år gamle. Og dersom man sammenligner bindingsverkshus produsert på fabrikk med moderne byggemetoder er de første betydelig enklere å bygge og har betydelig bedre kvalitet, og så påvirker de miljøet mindre.
  Estiske trehusprodusenter har allerede for lenge siden bevist at eventyret om de tre små grisene må skrives om siden man i et trehus er beskyttet mot både sinte ulver og sterk vind.

  Veldedighet

  Veldedighetsprosjektene til Nordic Houses er stort sett knyttet til allmenndannende miljø- og naturvennlighet.

  Fuglekasser i hvert hjørne av Estland

  I 2014 laget vi i samarbeid med Fugleklubben i Tallinn fuglekasser for ulike fuglearter, utformet etter de ulike artenes behov og egenart. Vi lager fuglekasser for at det skal være mulig for fuglene å bygge reir også i parkene og skogene i nærheten av oss, der det som følge av vedlikehold av skogbestanden ikke lenger finnes naturlige gamle, hule trær. Estiske skolebarn hjalp til med å montere fuglekasser.
  Fra november 2015 til mai 2016 besøkte veiledere fra Estisk Ornitologisk Forening barnehager og lærte barna om hagefugler som er vanlige om vinteren og om sommeren, samt muligheter for å hjelpe dem. Om vinteren observerte man fugler som spiste fra fuglebrett, om våren laget man fulgekasser og undersøkte fulgeliv rundt barnehagen. I ni fylker var det til sammen 39 barnehager med 57 barnehagegrupper som deltok. Det var minst 1089 barn og 148 lærere og andre voksne som tok del i studieprogrammene. Virksomheten var støttet av Senter for Miljøinvesteringer, fuglekassene ble laget av Nordic Houses.


  Nordic Houses ga en lekepaviljong til Kuusalu barnehage

  I et samarbeid mellom Kuusalu Kommune og Nordic Houses, leverte vi en lekepaviljong for utendørs læring, som også kan brukes som friluft scene for utendørsarrangementer, konserter og forestillinger. Paviljongen er 3,3 meter høy og har et gulvareal på 7×6 meter. Nordic Houses vil bidra til vedlikeholdet av paviljongen. Vi håper denne blir til glede for mange fremover!  Planting av trær

  Et team fra Nordic Houses plantet 3000 furutrær i nærheten av Hageri. 7. mai 2016 arrangerte vi dugnad for planting av skog og da plantet vi 3000 furutrær for å støtte utdannelsen av estisk ungdom. Vårt arbeidsome team sammen med allmennyttig institusjon Hea Tahte Koda /Kammer for God Vilje/, som har gamle estiske medlemmer av en internasjonale ungdomsorganisasjon Up with People som medlemmer, har startet et prosjekt der man tilbyr folk mulighet til å støtte deltakelse av estiske ungdommer i et unikt ungdomsprogram Up with People ved å kjøpe trær (http://will.ee). I sin virksomhet støtter og fremmer UWP blant annet miljøvennlig og bærekraftig levemåte globalt. Ungdommer fra 100 ulike land har opp gjennom tidene deltatt i programmet. Estland er et skogsland. Representanten for Statskog i Estland (RMK) Ulvar Kaubi kommenterte den virksomme dagen som følger: “Alle var meget flinke og utholdende. Da arbeidet var halvferdig trodde jeg at det varme været og sult ville slite ut deltakerne før arbeidet ble ferdig. I virkeligheten hadde man energi til planting av alle de 3000 furutrærne med nakne røtter og det planlagte arbeidet ble ferdig. Planting av skog gjør mennesker glade – dette kunne man se på alles ansikter. Symbolverdien av denne skogen i nærheten av Hageri i Rapla fylke økes av kjennskap til at dette med initiativ fra allmennyttig institusjon Hea Tahte Koda bidrar til å støtte utdannelsen av ungdommer. Skogsfornyelse og planting av nye trær er et viktig virksomhetsområde til Statskog i Estland. For å drive skånsom skogsdrift må man ta vare på den i flere tiår. I vår plantes det omtrent 20 millioner trær i statens skoger. Statskog i Estland vedlikeholder alle områdene som er fornyet og dyrker en ny skogsgenerasjon.“
  Hea Tahte Koda og Nordic Houses takker utmerkede veiledere og formidlere av kunnskap om skog, lederen for skogsdyrking i Statskog region sør-vest Priit Kõresaar og skogforvalter Kadri Rütmann fra Rapla skogsdistrikt ved Statskog. Hea Tahte Koda og Nordic Houses håper at en kort dag med planting av skog utvikler seg til å bli en langvarig tradisjon for å støtte flinke estiske ungdommer ved utvidelse av deres synskrets og verden.

  Tårn for fugleobservasjon i Vihasoo

  Et tårn for fugleobservasjon blir bygget i Vihasoo, Kuusalu kommune og det blir 7 meter høyt. Først hadde man planer om å bygge et 3 meter høyt tårn, men man gikk for et høyere tårn for å se alvar-øyer i Eru-bukta bedre, fortalte lederen for Strandfolkets Forening i Eru-bukta Linda Metsaorg ved grunnsteinsnedlegging 6. juli 2016. „Jeg er meget glad for at det i Kuusalu kommune finnes et så hjelpsomt selskap som trehusprodusent Nordic Houses som støtter oss og finansierer bygging av tårnet for fugleobservasjon i Vihasoo, samt hjelper å fullføre dette,“ skrøt hun. Det kommer mer om tårnet for fulgeobservasjon når det er ferdig.

  Støtte til kultur

  I golfklubben Estonian Golf & Country Club i Jõelähtme ble det spilt sommerforestilling "Salamander". Vi fra vår side tilbød teaterhus med terrasse for at man kunne tilby en sommerlig kulturbegivenhet og for å gi folk et sted der de kunne nyte kultur om sommeren. Forestillingen ble en suksess og vårt foretaksomme selskap fikk selv oppleve dette.

  Ekström March 2018

  Livsglede

  Et godt selskap bryr seg om sine ansatte til enhver tid, ikke bare når de arbeider ved kontorpulten eller i produksjonen. Hos oss er det slik at når arbeidet er ferdig, er det noen ganger flott å slappe av sammen med gode kolleger på en annen måte.

  For å si noe om organisasjonens interne klima og kultur vurderer man som regel de ansattes tilfredshet. En lykkelig og tilfreds medarbeider jobber mer effektivt og med større dedikasjon. Dette er et faktum som er blitt bevist med ulike undersøkelser for lenge siden. En tilfreds medarbeider er også viktig med tanke på selskapets renommé. Glade ansatte arbeider bedre som et team noe som ytterlige bidrar til et godt arbeidsklima. Fellesarrangementer gjør at de ansatte kommer nærmere hverandre, bidrar til godt arbeidshumør og gir alle noe felles å snakke om senere.


  Estiske forretningsdager  2017

  En dag i august 2017 ble det avholdt en felles sommersamling med flere estiske bedrifter med underholdning, interessante aktiviteter og sport.


  Nordic Houses 10 år


  Merkedager er alltid verdt å huske på. Og spesielt når det er snakk om et lite jubileum.


  Motivasjonsdag i Raudsilla


  En stemningsfull dag i beste selskap når saklige idedugnader blir forent med morsomme aktiviteter.


  Åpningsfest av vårt nytt kontor


  Norges nasjonalsdag i Estland


  Frambringelse av ideer om forbedring av selskapets prosesser først i teorien og deretter i praksis som endte med kreative løsninger gjennom Fotojakt. Her er de beste eksemplene!


  Teater kom i naturen!


  Det ble spilt teaterforestilling i golfklubben EGCC i Jõelähtme i sommer! Og den ble spilt i vår husmodul Nordic Compact. Vårt selskap nøt også kultur på en varm sommerkveld!


  Hyggelige gjøremål