Produkter og tjenester

Innenfor prosjektet tilbyr vi alle nødvendige tjenester fra arkitekttegninger til montasje. Våre erfarne arkitekter og ingeniører anbefaler deg de beste løsningene. Husene produseres i våre to produksjonsenheter i Kuusalu kommune.

Teknologier

Bindingsverkshus er boligbyggingens vei å gå i dag og i framtiden. Både økologisk og bygningsteknisk sikrer de et varig, miljøvennlig hjem av høy kvalitet for generasjoner.
Våre hovedprodukter er bindingsverkshus med meget varierende utseende og av ulik type. I produksjon av disse brukes det teknologier med ulik ferdigstillelsesgrad:

 • pre-cut (produksjonen på fabrikken er hovedsakelig begrenset til kapping av trevirke i riktig lengde og komplettering, bindingsverket monteres sammen på byggeplassen);

 • elementer (elementer av bindingsverk produseres på fabrikk og elementer utgjør en hel vegg, en del av et bjelkelag eller tak og slike elementer gjør det mulig meget raskt å montere sammen et regntett hus på byggeplassen);

Ferdigstillelsesgrad

A: Tett bygg

 • yttervegger uten ytterkledning, utforing inne (uten tilleggsisolasjon og gips);

 • bindingsverk for bærende innervegger;

 • uten lettvegger og uten materialer for innervegger;

 • uten takdekke.

B: Huset ferdig utvendig

 • yttervegger ferdige utvendig, utforing inne (uten tilleggsisolasjon og gips);

 • bindingsverk for innervegger;

 • med takdekke.


Standardkonstruksjoner

Våre standardkonstruksjoner er i samsvar med estiske og nordiske byggekrav. Vi utfører også spesialløsninger i henhold til kundens ønske som for eksempel nesten nullenergibygg eller passivhus. Dette forutsetter bruk av riktig konstruksjon og tekniske løsninger (se Lavenergibygg og nesten nullenergibygg).

Garanti og vedlikehold

Det er viktig for oss å tilby våre kunder høy kvalitet og holdbare løsninger.
Ansvarsfølelse er en av våre kjerneverdier.
Vi tilbyr:

 • 5 års garanti for vinduer, dører, andre materialer og byggverk

Til våre kunder tilbyr vi også et vedlikeholdsveiledning for huset.

Energieffektivitet i bygninger

Nye bygninger er mer energieffektive og ved planlegging av hvert bygg hører man oftere og oftere ordet energieffektivitet. Energieffektivitet betyr lavere bokostnader for eieren av bygget, men på den andre siden blir byggets tekniske systemer viktigere.

Vårt standardhus Nordic Compact 111 har energiklasse B (ETA 116 kWh/m2år).
Vi utførte energiberegninger for hovedmodulen med luft/vann varmepumpe og som resultat fikk vi vite at de månedlige gjennomsnittsutgiftene på oppvarming, ventilasjon, oppvarming av vann, belysning og utstyr er 60 EUR.

Ulike energiklasser viser hvor mye energi et bygg bruker per år eller hvor energieffektivt et bygg er. Energiklassen beskriver hvor stort prosjektert eller egentlig energiforbruk er i et bygg. Byggets energiforbruk er et viktig kriterium som hjelper å ta bevisste valg på eiendomsmarkedet.

Lavenergibygg og nesten nullenergibygg

Som følge av Europarlaments- og rådsdirektiv om energieffektivitet for bygninger (2010/31/EU) skal alle nye bygg, inkludert små boliger, tilfredsstille kravene til nesten nullenergibygg fra 01.01.2021. Denne tiden er ikke langt unna og man må begynne å tenke på nesten nullenergibygg allerede i dag.

En liten bolig som skal være lavenergibygg har et energibehov som er lavere eller lik 120 kWh/m2år. En liten bolig som skal være nesten nullenergibygg har et energibehov som er lavere eller lik 50 kWh/m2år.

Ved planlegging av et lavenergibygg skal man sikre at byggets varmetap er lite, tekniske systemer er energieffektive og at den frie energien brukes hesiktsmessig. I tillegg er energibehovet avhengig av energibærernes målefaktor som tar hensyn til miljøpåvirkninger og primærenergien som er nødvendig for produksjon av energibæreren. Dermed skal man ved prosjektering av et lavenergibygg sjekke følgende:

 • lite varmetap fra ytterkonstruksjoner per oppvarmet areal;

 • hensiktsmessig bruk av fri energi;

 • energieffektiviteten til byggets tekniske systemer;

 • lav bruk av primærenergi i bygget dvs. at det leveres mindre energi og energi med mindre miljøpåvirkning (med lavere målefaktorer) til bygget.

I tillegg til det forannevnte er det i lavenergibygg nødvendig å produsere energi fra reproduserbare kilder (prinsippet om energilag)på tomten eller i nærheten for å tilfredsstille kravene til et nesten nullenergibygg.

Det må understrekes at et nesten nullenergibygg også betyr et bygg som bruker energi utenfor tomten og/eller er koplet til energinettverk (f.eks. strøm-, gassnett). Primærenergibalansen til et nesten nullenergibygg som uttrykkes som energibehov beregnes per år.

For eksempel kan primærenergibehovet (levert energi ganget med målefaktorer) om vinteren være større enn primærenergien produsert av reproduserbare energikilder. Om sommeren kan det være akkurat motsatt – det leveres tilbake mer primærenergi til energinettet enn det er brukt. Primærenergibalansen til et nesten nullenergibygg er positiv per år dvs. at årlig summert levert energi ganget med målefaktorer er større enn produsert.

(Kilde: Planlegging av et lavenergi- og nesten nullenergibygg / Veiledning til prosjekterere, entreprenører og byggherrer av små boliger, T. Kalamees, T. Tark, 2012).